NE GJITHMONË GJEJMË ZGJIDHJE PËR JU
NE GJITHMONË JEMI SHUMË TË SHPEJTË
NE GJITHMONË JEMI CILËSOR

Stafi

 • Alfred Beqirllari

  DEVELOPER/IT/GIS/RS

 • Menaxher, ekspert GIS, zhvillues dhe implementues Sistemesh, përfshirje ne shume projekte si regjistrim dhe menaxhim asetesh, sistem taksash, sistem adresash, pasuri te paluajtshme, Web Map Service, Planifikim urban, harta turistike etj...

  15+ vjet eksperiencë pune ne Kompjutera, Menaxhim sistemesh, Databaze, GIS, Zhvillim, Analiza, Raportime. Menaxhues dhe implementues I disa projekteve ne Shqipëri. Njohës I mire I teknologjive me te fundit ne shkencat kompjuterike sidomos ato ne fushën e GIS. Trajnues dhe mentor. Eksperience e gjere ne fushën e kompjuterave dhe njohës I mire I rrjetave kompjuterike, sistemeve te operimit, internetit etj...

  Aftësi shume te mira si lider ose pjesëtar I një ekipi, bashkëpunues, I shpejte ne zgjidhjen e problemeve, krijues, I motivuar, punëtor, I dobishëm dhe dinamik.

  • Sisteme Operimi: Ms Windows XP/7P/8/10, Linux(Ubuntu)
  • DBMS Tools: PostgreSQL, Oracle, SQL, MS Access xxx
  • Gjuhe Programimi:: Python , C, VB
  • GIS Tools: ESRI ArcGIS (Modelues dhe programues), ESRI Arcview 3.2, QuantumGIS, spatially enabled RDBMS (PostGIS), Open source platforms (Open Layers, Map Server dhe Geoserver) për ndërtimin e shërbimeve geo-web, etj...
  • Remote Sensing Tools: Orthomapper
  • Web Development Techniques: HTML, PHP, JavaScript, CSS, XML
  • Te tjera: Visual Paradigm UML, MS Office 2000/200x, Adobe Photoshop, etj...

  email: a.beqirllari@gc-al.com