NE GJITHMONË GJEJMË ZGJIDHJE PËR JU
NE GJITHMONË JEMI SHUMË TË SHPEJTË
NE GJITHMONË JEMI CILËSOR

Stafi

 • Migel Ali

  Ekspert GIS

 • Është pjesë e stafit që prej vitit 2008.I diplomuar ne Universitetin Politeknik te Tiranës dega Gjeodezi, Ka marë pjesë në projekte të rëndësishme që ka pasur kompania si:

  • Instalim i Sistemit WEB-GIS në ATP (Agjensia e Trajtimit të Pronave);
  • Instalim i Sistemit WEB-GIS në Autoritetin Rrugor Shqiptar (ARSH);
  • Evidentimi faktik në terren i ndërtimeve pa leje (ALUIZNI);
  • Përditësimi dhe Dokumentimi i Kufirit Territorial të 61 Bashkive;
  • Projekti i Regjistrimit te Pasurive të Paluajtshme në zonat bregdetare të Shqipërisë;
  • Projektim dhe Zbatim i Informacionit GIS për mbështetjen e procesit të kompensimit të pasurive të paluajtshme nga ndërtimi i hidrocentraleve të Kaskadës se lumit Devoll (Devoll Hydropower sh.a.)

  Ka njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike që aplikohen në fushën topografike veçanërisht të GIS (Geographic Information Systems). Ka kryer në kohë dhe me cilësinë e kërkuar të gjitha punët që i janë ngarkuar si:

  • Krijimi i hartave tematike të ndryshme;
  • Rregjistrimi fillestar i pasurive të paluajtshme (Maminas);
  • Gen Plane;
  • Projekte Rrugësh;
  • Rilevime në të gjitha shkallët;
  • Përpunimi dhe organizimi i hartave te ndryshme;
  • Përpunimi i të dhënave në sistem GIS;

  Ka njohuri të mira në programet kompjuterike si :

  • Sisteme Operimi: Windows XP
  • Aplikacione: MS-Office 2003-2017, Adobe Photoshop etj.
  • Paketat CAD/GIS: ESRI's ArcMap 9.x, ArcMap 10.x, Quantum Gis, ArcView 3.x, AutoCad Map 2016, etj
  Edukimi:
  • 2006-2010 Diplomë e Nivelit të Parë në Inxhinieri Gjeodezi, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit;
  • 2010-2012 Master Shkencor në Ing.Gjeodezi;
  • 2013 Kurs i Vlerësimit të Pasurive te Paluajtshme
  email: m.ali@gc-al.com