NE GJITHMONË GJEJMË ZGJIDHJE PËR JU
NE GJITHMONË JEMI SHUMË TË SHPEJTË
NE GJITHMONË JEMI CILËSOR

Stafi

 • Edmond Lekaj

  Menaxher i pergjithshem i Geo Consulting shpk

 • Ka 27 vjet eksperience te kombinuar ne prodhim, kontroll dhe manaxhimit me nivel te mire njohurish per teknollogjite e perpunimit te te dhenave hapesinore. Ai ka eksperience te shumte ne hatografimin topografik te lidhur me te gjitha llojet e tematikave. Eksperienca e tij shtrihet ne te gjithe spektrin e fotogrametrise, GPS dhe GIS. Vecorite e tij ne keto fusha jane: Projektim dhe zbatim i aplikacioneve te GIS, projektim sisteme baza te dhenash, kombinim te dhenash, kontroll cilesie, dhe manaxhim e koordinim projektesh. Pozicioni i Drejtorit te Institutit Topografik te Ushtrise dhe Shefit te Departamentit te Regjistrimit Fillestar prane Njesise se Manaxhimit te Projektit per SRPP i ka krijuar mundesine e njohjes ne fushen e rregullave administrative dhe te ligjeve ne te cilat vepron hartografia dhe rregjistrimi i pasurive te paluajtshme ne Shqiperi. Ai ka njohuri te mira ne fushen e kompjuterave ne :

  • Sisteme Operimi: MS - DOS, Windows 3.x & 9x, Windows NT
  • Aplikacione: MS-Office, Dbase IV, MS Access, Adobe Photoshop, etc.
  • Paketa CAD/GIS/RS: ArcView, ArcCAD, AutoCAD MAP, SoftCopy Photogrammetry, PC-GPS etj, ARCGIS
  • Aftesi programimi: Fortran, Basic, njohuri per VB, AVENUE dhe AUTOLISP
  Pervec aftesive ne fushen teknike dhe te manaxhimit, ka sensin e zgjidhjes se problemeve, eshte krijues, dinamik.
  Edukimi:
  • 1981-1986, Titulluar Inxhinier Topogjeodet ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Ndertimit.
  • 1996, Universiteti i Wisconsinit ( Madison USA), Certifikate per studime ne fushen e Softcopy Photogrammetry

  email: e.lekaj@gc-al.com