NE GJITHMONË GJEJMË ZGJIDHJE PËR JU
NE GJITHMONË JEMI SHUMË TË SHPEJTË
NE GJITHMONË JEMI CILËSOR

Geo Consulting

Suksesi i GC bazohet në eksperiencën e gjatë dhe në punën e një stafi të kualifikuar.
 • Hartografi
 • Krijim (Programim) sisteme informacioni gjeografik (GIS)
 • Krijim i bazave të të dhënave gjeografike (shumëqëllimshe)
 • Konsulence
Pjesemarrja në shumë projekte të medha, na ka ndihmuar të rrisim kapacitetin, cilësinë dhe përgjegjësinë.
 • Ne perdorim teknologjitë më bashkëkohore të informacionit.
 • Ne kemi një arkiv të madh dhe të mirë-organizuar të dhënash,
 • Ne ofrojmë shërbimet dhe produktet (GIS), më të mirat në Shqipëri.
 • ALBINFO

 • Informacion dhe vendndodhje për Biznese, Turizëm, Vendbanime, Emra Gjeografike etj.

 • Mat distanca, sipërfaqe, koordinata.
 • Shumë harta për territorin e Shqipërisë
 • INVENT

  Programe Web-GIS
  Produkte Web-GIS me opsione të plota editimi nga interneti. Kjo zgjidhje i bën proceset e popullimit dhe mirëmbajtjes së të dhënave gjeografike, shume me të lira dhe të shpejta se çdo konceptim tjetër i Arkitekturave GIS.
  (SDI) “Spatial Data Infrastructure”
  Pavarësisht se në Shqipëri ende nuk ka standarte teknike zyrtare në funksion të SDI kombëtare, Geo Consulting i ka paraprirë kësaj perspektive dhe Aktivitete e saj mund të përdoren si një aset fillestar nga autoritetet shtetërore
  Harta Bazë të Përpunuara Kategorizim të Përdoruesve

 • REAL-ESTATE

 • Kërkon dhe hedh informacionin dhe vendndodhjen e pasurisë së paluajtshme që administron për shitje, për këmbim apo për blerje.

 • Gjen vendndodhjen e pasurisë së paluajtshme duke kërkuar me zonë kadastrale dhe numër pasurie.

 • Regjistrohu duke komunikuar në Email: info@invent.al

Disa Aplikacione mund të kërkojnë kredencialet për tu lidhur.

ATP

Agjensia e Trajtimit të Pronave.

ARRSH

Autoriteti Rrugor i Shqipërisë.

Disa Aplikacione mund të kërkojnë kredencialet për tu lidhur.