KONTAKT
* fushat e kerkuara

Si mund te na gjeni?

Adresa : Rr. Reshit Çollaku
                 Pall 23/1, Shk 1, Apt 3
                 Tirane, Shqiperi

E-mail: info@gc-al.com

Telefon: +355 (0) 4 2242542

Celular: +355 (0) 69 20 69 499