PROJEKTE TE MEPARSHMEGEO CONSULTING ALBANIA(GC)Suksesi i GC bazohet ne eksperiencen e gjate dhe ne punen e nje stafi te kualifikuar.

  • Hartografi
  • Krijim (Programim) sisteme informacioni gjeografik (GIS)
  • Krijim i bazave te te dhenave gjeografike (shumeqellimshe)
  • Konsulence

Pjesemarrja ne shume projekte te medha, na ka ndihmuar te rrisim kapacitetin, cilesine dhe pergjegjesine.

  • Ne perdorim teknologjite me bashkekohore te informacionit.
  • Ne kemi nje arkiv te madh dhe te mire-organizuar te dhenash,
  • Ne ofrojme sherbimet dhe produktet (GIS), me te mirat ne Shqiperi.